Help mee Campuswiki beter te maken! Schrijf of corrigeer ook een artikel. Stichting campuswiki is nu ook op zoek naar nieuwe (student)bestuursleden. Kijk voor meer info bij over campuswiki.

Bureau voor Rechtshulp Delft

Uit Campuswiki Delft

Ga naar: navigatie, zoeken

Het Bureau voor Rechtshulp is een onafhankelijke juridische instantie. Het bureau is een overschakeling tussen de burger en recht. Er zijn ervaren juristen in dienst die informatie kunnen verschaffen en zo nodig stappen ondernemen bij problemen, waar iedere Nederlander mee te maken kan krijgen; zoals achterstallig onderhoud of onterecht ontslag. Het eerste gesprek is gratis.

BRON:Campus Kompas, VSSD


[bewerken] External

reverse cell phone lookup

Persoonlijke instellingen
sponsor